QED NISTENNEW ĠUSTIZZJA.Countup

Minn mindu seħħ il-qtil brutali ta' Daphne Caruana Galizia fis-16 ta' Ottubru 2017 fit-15:00, il-Kummissarju tal-Pulizija u l-Avukat Ġenerali għadhom ma rriżenjawx, u ma nbidlux b'sostituti maħtura minn żewġ terzi tal-Parlament, kif mitlub min-Netwerk tas-Soċjetà Ċivili. Il-poplu qed jistenna.

Since Daphne's brutal murder on the 16th of October 2017 at 15:00, the Police Commissioner and the Attorney General have not resigned, nor have they been replaced by substitutes elected by two thirds of Parliament, as was requested by Civil Society Network. The people are waiting.

Jekk tixtieq tirċievi aħbarijiet mingħand in-Netwerk tas-Soċjetà Ċivili ibgħat email b' 'Subscribe' fis-suġġett lil activistsmalta@gmail.com

To receive news please send an email to  Civil Society Network with 'Subscribe' as subject to activistsmalta@gmail.com